Ewa Stefanowicz

Specjalista w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego

Przełożona bloku operacyjnego w Klinice Chirurgii Arsmedis. Od ponad 35 lat w zawodzie. Najwyższej klasy specjalistka i profesjonalistka pielęgniarstwa.