Mgr Iwona Haba

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Studium Socjoterapii oraz Szkoły Trenerów „Sieć”.

Pani Iwona pracuje jako psycholog, konsultant, coach, trener i asesor. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe. Mimo że udziela konsultacji i pomocy psychologicznej głównie dorosłym, prowadzi terapie rodzinne, małżeństw i par, to pracuje również z młodzieżą oraz ich rodzinami.
Ponadto udziela wsparcia w rozwoju osobistym i zawodowym – tzw coaching.

W swojej praktyce psychologicznej wykorzystuje koncepcje poznawczo – behawioralne.

Za ważne uważa:

  • nazywanie i rozumienie własnych przyzwyczajeń i przekonań,
  • poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań,
  • wypracowywanie nawyków wykraczających poza dotychczasowe doświadczenie,
  • nabywanie nowych kompetencji, a tym samym nowych reakcji na różne sytuacje w celu lepszego funkcjonowania, rozwoju osobistego i podnoszenia jakości własnego życia oraz relacji interpersonalnych,
  • podnoszenie jakości i satysfakcji funkcjonowania jednostki w różnych aspektach życia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju osobistego oraz zawodowego.