Mgr Małgorzata Aranin

Specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego

Od 30 lat w zawodzie. Wspiera pracę zespołu anestezjologicznego w Klinice Chirurgii Arsmedis.