Dr Małgorzata Gocman

Psychoterapeuta, muzykoterapeuta, trener oddechu, nauczyciel akademicki

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Studium Socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w zakresie muzykoterapii.

Wykładowczyni akademicka z ponad 25 letnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, Polskim Centrum Arteterapii, International Instytute of Powerty oraz jako wykładowczyni w Zakładzie Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, Policealnej Szkole Animacji Środowiska i Terapii we Wrocławiu, Zakładzie Logopedii Neurologicznej i Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Naukowo i dydaktycznie zajmuje się zagadnieniami z zakresu psychologii klinicznej człowieka dorosłego, osobowości oraz muzykoterapii; Autorka licznych publikacji naukowych, recenzji i referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Czynna uczestniczka projektów badawczych. Zdobywczyni Nagrody Komitetu Redakcyjno–Wydawniczego kwartalnika „Psychoterapia” za artykuł „Wpływ muzykoterapii na obniżenie poziomu agresji u dorastającej młodzieży”. Dyplomowana trenerka pracy z oddechem.

Doktor Małgorzata Gocman przyjmuje w każdy wtorek od 11 do 19.